Šeit jūs varat atrast vairāk informācijas par mūsu datu apstrādes metodēm un veidu, kādā tiek apkopoti un apstrādāti jūsu personas dati. Mūsu privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 (turpmāk - regula)

Kāpēc mēs apkopojam, uzglabājam un apstrādājam jūsu datus?

  • Lai ļautu atbildēt uz jautājumiem, kas iesniegti, izmantojot e-pastu info@wigo.info vai izmantojot mūsu kontaktu formu un sniedzot nepieciešamo informāciju
  • Lai nodrošinātu pakalpojumus
  • Lai nodrošinātu saziņu ar klientiem
  • Lai iegūtu statistiku par vietnes apmeklējumiem. Šī statistika nenosaka nevienu personu
  • Iegūtos datus izmantojam tikai iepriekš minēto uzdevumu veikšanai. Jūsu dati netiks nodoti trešajām pusēm bez jūsu iepriekšējas piekrišanas, iegūstot papildu pakalpojumus